Karjeras iespējas

Darba iespējas VBH

VBH ir pasaulē lielākais logu un durvju elementu izplatītājs un nozīmīgākais Vācijas apkalumu uzņēmumu sadarbības partneris. Mūsu klientiem pieejams gan plašs preču sortiments, gan citi pakalpojumi, tāpēc var saviem klientiem nodrošināt lietošanā ērtus, normatīviem atbilstošus un modernus risinājumus.

Starptautisks, vidēja lieluma uzņēmums – tieši tādēļ esam pievilcīgs darba devējs.

Nāciet strādāt dinamiskā uzņēmumā, kas piedāvā profesionālus izaicinājumus, aizraujošus pienākumus un interesantas perspektīvas.

Kāpēc izvēlēties darbu VBH?

Mums cilvēks ir pats galvenais. Mūsu darbiniekiem ir drošas darbavietas un patīkama darba vide, kurā valda sadarbības gars un savstarpēja uzticēšanās. Piedāvājam Jums plašas izaugsmes iespējas, rīcības brīvību un sadarbību ar dažādu jomu speciālistiem.

Ieguldītajam darbam atbilstošs atalgojums un vilinošas piemaksas, tostarp noguldījumu risinājumi un piemaksa pie vecuma pensijas. Mēs vēlamies nodrošināt izaugsmi kopā. Jo tikai kopā mēs sasniedzam mērķus un nostiprinām savas stiprās puses. Regulāri kopīgi pasākumi, sportiski izaicinājumi, formālas un neformālas sanāksmes, kā arī regulāra informācijas apmaiņa stiprina kopības sajūtu un dod prieku.

Profesionāla attīstība mērenos hierarhijas apstākļos

Saņemot iedrošinājumu, atbildību varat uzņemties jau ļoti ātri. VBH sniedz iespēju pašiem darboties un īstenot savas idejas. Karjeras attīstības procesā svarīgi nodrošināt, lai par mūsu vadītājiem kļūst darbinieki no sava vidus.

Jūsu sociālās prasmes mums ir no svara

Godīga attieksme un komunicējot vienam ar otru ir VBH darba kultūras standarts. Mēs augstu vērtējam ne tikai Jūsu spējas un zināšanas, bet arī sociālās prasmes un līdzdarbošanos. Vēlamies nodrošināt patīkamu darba vidi, koleģiālo atbalstu un atklātu savstarpējo komunikāciju.

Godīgums un paļaušanās vienam uz otru. Ierosinājumi un konstruktīva kritika nav vienpusējs process, kas jāuzklausa tikai padotajiem; mūsuprāt, tas ir personīgās attīstības rīks.

Atbildība par rezultātu un darbinieku motivēšana

Mēs vienojamies par mērķiem – kopīgajiem un katra paša. Atbildības uzņemšanās un iesaiste tiek novērtēta. Ar darbinieku vienojamies gan par profesionālajiem, gan personīgajiem attīstības mērķiem. Tādējādi katrs apzinās savu ieguldījumu uzņēmuma panākumos un savas attīstības iespējas uzņēmumā.

Tālākizglītība

Esam pievilcīgs darba devējs, pie kura strādā nozarē labākie un ieinteresētākie darbinieki. Mērķtiecīgi domājot par personāla attīstību, darbinieki tiek sagatavoti iespējamajām pārmaiņām darba tirgū, ar ko VBH var saskarties internacionalizācijas procesā.