Aluprof logu un durvju sistēma MB-104 Passive

 • Logi MB-104 Passive, kuri nodrošina pašas augstākās siltumizolācijas prasības

  MB-104 Passive ar termisko starpsienu ir logu sistema, kas nodrošina visaugstako termoizolacijas speju un atbilst visam pasivas buvniecibas elementu prasibam.

  Sistema tiek izmantota, lai izgatavotu eksterjera arhitekturas elementus, piemeram, dažadu veidu logus, priekštelpas un telpisko strukturu elementus, kas papildus teicamai termoizolacijai nodrošina ari loti labu skanas izolaciju, udens un gaisa necaurlaidibu un augstu konstrukcijas strukturalo stipribu.

 •  MB-104 Passive sistemas profilu konstrukcijai

  ir divi varianti, atkariba no termiskas energijas taupibas prasibam: SI un AERO Sistemas MB-104 Passive logu parametri parsniedz pašreizejas, visstingrak piemerojamo noteikumu un standartu prasibas, tapec MB-104 Passive sistema ir paredzeta energoefektivai un pasivai buvniecibai.

 • Kapec tieši MB-104 Passive?

  Passive House Institute Darmstadt - sertificeti logi: MB-104 Passive SI un MB-104 Passive Aero

  loti augsta siltumizolacijas speja: UW ? 0.80 W/m2K

  standartus parsniedzoši blivuma un izolacijas parametri

  plašs stiklošanas diapazons, lidz pat 81 mm

 • Informācija par precēm / LEJUPLĀDES

    MB-104 passive - logu un durvju sistēma [EN]